• ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือ ที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี ในงานด้าน Digital Market
  • ดูแลงานด้านการตลาดดิจิตอล สื่อสังคมออนไลน์

12-Nov-18

 

Applied
  • Have knowledge of a wide range of marketing
  • Be an excellent communicator
  • Be well presented with a professional manner

12-Nov-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?