• จบปริญญาตรีในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นิเทศน์ การตลาด
  • มีประสบการณ์ในการทำงาน แบบทำงานจริงๆ
  • สนใจและอยากลุยงานในด้าน Web และ Social Media

14-Feb-19

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?