• จบการศึกษาระดับ ปวช.- ปวส. สาขาเครื่องกล
  • สามารถทำงานหมุนเวียนเป็นกะได้
  • สามารถเดินทางมาทำงาน ได้ด้วยตัวเอง

18-May-18

 

Applied
  • จบการศึกษาระดับ ม.3.ขึ้นไป
  • สามารถทำงานหมุนเวียนเป็นกะได้
  • สามารถเดินทางมาทำงาน ได้ด้วยตัวเอง

18-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.