• มีประสบการณ์ด้านการสรรหา Outsource สายงาน IT
  • ฟัง พูด อ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีประสบการณ์ทำงานด้าน Management มาอย่างน้อย 3 ปี

10 hours ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
  • At least 3 years of experience in System Analyst.
  • SQL knowledge and experience working.
  • Good command in English.

04-Aug-20

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?