• จัดซื้อเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • จัดซื้อภาครัฐ
 • procurement

04-Dec-19

 

Applied
 • พร้อมที่จะไปประจำการที่ประเทศในโซน CLMV
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน

04-Dec-19

 

Applied
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาโท สาขา เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ

03-Dec-19

 

Applied
 • Corporate Banking
 • Relationship
 • Multi-Corporate

03-Dec-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
 • Good English Communication
 • วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ

03-Dec-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์สินเชื่อโครงการขนาดใหญ่
 • ปริญญาตรีหรือโท MBA Finance Accounting Economic
 • มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

03-Dec-19

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 27 ปี
 • MBA or MA Finance Economics Engineering
 • TOEIC Score ไม่ต่ำกว่า 750 คะแนน

02-Dec-19

 

Applied