• พร้อมที่จะไปประจำการที่ประเทศในโซน CLMV
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน

21 hours ago

 

Applied
 • จัดซื้อเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • จัดซื้อภาครัฐ
 • procurement

20-Nov-19

 

Applied
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาโท สาขา เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ

19-Nov-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
 • Good English Communication
 • วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ

19-Nov-19

 

Applied
 • Corporate Banking
 • Relationship
 • Multi-Corporate

19-Nov-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • มีประสบการณ์สินเชื่อโครงการขนาดใหญ่
 • ปริญญาตรีหรือโท MBA Finance Accounting Economic
 • มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

19-Nov-19

 

Applied
 • บริหารรายงานประชุม
 • เขียนรายงานประชุม
 • งานเลขานุการ

18-Nov-19

 

Applied