• มีประสบการณ์สินเชื่อโครงการขนาดใหญ่สินเชื่อรายย่อย
  • ปริญญาตรีหรือโท MBA Finance Accounting Economic
  • วิเคราะห์งบการเงิน Feasibility Analysis

19-Nov-18

 

Applied
  • เลขานุการผู้บริหาร
  • Personal Assistant
  • Executive Secretary

15-Nov-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?