• สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาโท สาขา เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ

11 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์สินเชื่อโครงการขนาดใหญ่สินเชื่อรายย่อย
 • ปริญญาตรีหรือโท MBA Finance Accounting Economic
 • วิเคราะห์งบการเงิน Feasibility Analysis

19-Jul-18

 

Applied
 • Business Process Improvement
 • Businesss Solution
 • Business Requirement

19-Jul-18

 

Applied
 • Debt restructuring
 • Banking Business
 • Legal enforcement

19-Jul-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ และความรู้ความเข้าใจในกลยุทธองค์กร
 • มีความสามารถในการบริหารทีมงาน เชื่อมโยงระบบงาน
 • มีประสบการณ์ในการทำงานกับธนาคาร หรือสถาบันการเงิน

19-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • HR Data
 • HRIS
 • Report

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
 • Good English Communication
 • วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ

16-Jul-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการเงิน บัญชี
 • นำเสนอขออนุมัติวงเงินสินเชื่อ
 • สามารถวิเคราะห์งบการเงินได้

11-Jul-18

Salary negotiable

Applied