• มีประสบการณ์สินเชื่อโครงการขนาดใหญ่
  • ปริญญาตรีหรือโท MBA Finance Accounting Economic
  • มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

15-Aug-17

 

Applied
  • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
  • ปริญญาโท สาขา เศรษฐศาสตร์
  • มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ

14-Aug-17

 

Applied
  • ประสบการณ์ด้าน Learning & Development 10 ปีขึ้นไป
  • มนุษยสัมพันธ์ดี แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

10-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.