• มีประสบการณ์สินเชื่อโครงการขนาดใหญ่สินเชื่อรายย่อย
  • ปริญญาตรีหรือโท MBA Finance Accounting Economic
  • วิเคราะห์งบการเงิน Feasibility Analysis

18-Sep-18

 

Applied
  • ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
  • Good English Communication
  • วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ

17-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?