• งาน IT Support, ติดตั้ง Hardware Software, Network
  • ติดตั้ง ดูแลระบบต่างๆ, ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาของ User
  • ดูแลระบบกล้อง CCTV, ติดตามงานแจ้งซ่อม ดูแลอุปกรณ์

02-Jun-20

Salary negotiable

Applied
  • Production Engineer
  • Food Manufacturing
  • GMP HACCP

28-May-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?