• เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด
 • เงินเดือนประจำ + ค่าความสามารถ เดือนละ 30,000 บาท
 • 3 อัตรา

13 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • เงินเดือนประจำ + ค่าความสามารถ เดือนละ 20,000 บาท
 • สัญชาติไทย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานขาย หรืองานบริการอย่างน้อย 3 ปี

13 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Learning and Development
 • Human Resources
 • Training

13 hours ago

 

Applied
 • พนักงานต้อนรับ
 • ให้คำแนะนำ ติดต่อประสานงาน
 • งานบริการ Service ติดต่อ

08-Nov-19

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้ออย่างน้อย 3 ปี

06-Nov-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Customer Service Manager
 • Telesales Manager
 • Call Center Manager

29-Oct-19

Salary negotiable

Applied