• สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
  • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
  • มีความคิดสร้างสรรค์และมีน้ำใจพร้อมช่วยเหลือทุกคน

19-Nov-19

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
  • brand publisher mindset
  • Strong creativity, self-motivated, result-oriented
  • Excellent written skills in English and Thai

19-Nov-19

 

Applied
  • brand publisher mindset
  • Strong creativity, self-motivated, result-oriented
  • Excellent written skills in English and Thai

14-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?