• อายุรหว่าง 23-30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาตลาด,สาขาบริหาร
  • ประสบการณ์ด้านงานขาย 1 ปี ขึ้นไป

11-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.