• จัดทำเอกสารภายในบริษัท
  • ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท
  • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
  • สามารถ ถอดแบบประเมินราคาได้
  • มีประสบการณ์ 1-5 ปี / ขับรถได้
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?