• เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรยุค 4.0 ใช้สื่อ online เป็น
  • มีเงินเดือนและ Incentive
  • มีความมุ่งมั่น ใจรักบริการ โน้มน้าวคนเก่ง

05-Dec-19

 

Applied
  • บุคลิภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
  • สืื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีรถยนต์ส่วนตัว

02-Dec-19

 

Applied
  • รับผิดชอบบริหารจัดการภาพรวมทางด้านบัญชีการเงิน
  • ทำงานใกล้ชิดกับ CEO
  • ทำงานที่ลาดพร้าว นาคนิวาส 37

30-Nov-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?