• ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์, มีสวัสดิการดี
  • บริษัท มีความมั่นคง มีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งงาน
  • โบนัส ปรับค่าจ้างทุกปี มีสวัสดิการครอบครัว

21-May-18

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.