• มีความรู้ด้านกฎหมายการขนส่งและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานขนส่ง
  • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง

17-Aug-17

 

Applied
  • จบปริญญาตรี ด้านโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
  • มีทักษะด้านการบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล

10-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.