• ช่วยประสานงาน ดูแลเอกสารของฝ่ายขาย
 • ประสานงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายขาย
 • ปวช ปวส ปริญญาตรี

23-May-18

 

Applied
 • ออกบิลขาย ดูแลเอกสารการเบิกของ
 • วุฒิ ปวช ปวส หรือปริญญาตรี
 • มีความตั้งใจ มุ่งมั่น ศึกษางาน

23-May-18

 

Applied
 • จบปริญญาตรีด้านบัญชี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปีด้านบัญชี
 • มีความคุ้นเคยกับการใช้โปรแกรมบัญชี

23-May-18

 

Applied
 • ศึกษาและทําความเข้าใจในแต่ละสินค้าที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดต่อสื่อสารประสานงานกับบริษัทต่างประเทศได้
 • ปริญญาตรี/โท สาขาเครื่องมือแพทย์, วิทยาศาสตร์

23-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.