• ปริญญาตรีด้านพยาบาลศาสตร์ โภชนาการการแพทย์แผนไทย
  • ให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์
  • มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ

14-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.