• จบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา คอมพิวเตอร์
  • มีความสนใจ และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ IoT
  • สามารถสร้างสรรค์ Solution ให้ตรงกับความต้องการของล

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า, เครื่องมือวัดค
  • สามารถเขียนโปรแกรม PLC ได้
  • ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ดี

12-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?