• เพศหญิง อายุ 27 ปี ปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์ในงานบัญชี 5 ปี สามารถใช้ EXPRESS ได้
  • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์และละเอียด รอบคอบ

17-Jul-18

 

Applied
  • Thai Nationality, 26-38 years
  • Min 4 yrs sales experience in manufacturing
  • Able to work up-country with driving license

16-Jul-18

Base salary + high commission

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?