• เพศหญิง อายุ 23 ปี ปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์ในงานบัญชี 1 ปี สามารถใช้ EXPRESS ได้
  • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์และละเอียด รอบคอบ

21-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?