• สามารถสอนภาอังกฤษ หรือภาษาจีนได้
  • เพศหญิงอายุ 20 – 35 ปี
  • อัตราค่าสอนชั่วโมงละ 200 - 400 ฿

16-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.