• ชาย/หญิง อายุ 30-35 ปี
 • ปริญญาโท MBA, Engineer, Finance
 • มีภาวะผู้นำสูง รักความก้าวหน้า มีความคิดสร้างสรรค์

21-Sep-18

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชายหรือหญิงอายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ด้านการสรรหาบุคลากรอย่างน้อย 3 ปี

20-Sep-18

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Engineering
 • Experience in industrial management.
 • Leadership, decision making, analysis

19-Sep-18

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • ควบคุม/ดูแล ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ชาย/หญิง อายุระหว่าง 30 - 38 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

18-Sep-18

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?