• ชาย/หญิง อายุ 30-35 ปี
 • ปริญญาโท MBA, Engineer, Finance
 • มีภาวะผู้นำสูง รักความก้าวหน้า มีความคิดสร้างสรรค์

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • หัวหน้าแผนกธุรการ
 • ธุรการ
 • Admin Supervisor

08-Dec-18

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Degree or higher in Finance, Accounting
 • Experience in finance, banking
 • Sourcing for project loan and project finance

06-Dec-18

Above THB90k /month (negotiable)

Applied
 • มีToeic จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ Set Up โรงงานจะได้รับการพิจารณา
 • หากมีประสบการณ์ปิดบัญชี

05-Dec-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?