• ชาย/หญิง อายุ 30-35 ปี
 • ปริญญาโท MBA, Engineer, Finance
 • มีภาวะผู้นำสูง รักความก้าวหน้า มีความคิดสร้างสรรค์

20-Jul-18

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • ชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-45 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการผลิตยานยนต์

20-Jul-18

THB45k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Degree or higher in Finance, Accounting
 • Experience in finance, banking
 • Experience in project finance and financial model

19-Jul-18

Above THB70k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-40 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหาร สาขาการจัดการ
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านเลขานุการบริษัทฯ

19-Jul-18

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย หรือหญิง อายุระหว่าง 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครืองกล
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิ

17-Jul-18

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทางด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารงานบุคคลยุคใหม่

16-Jul-18

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Engineering
 • Experience in industrial management.
 • Leadership, decision making, analysis

10-Jul-18

Above THB120k /month (negotiable)

Applied