• อายุ 30 – 45 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาเทคนิคการแพทย์ ,วิทยาศาสตร์การแพทย์
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย

10 hours ago

THB35k - 45k /month

Applied
 • ทำการสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์
 • วางแผนซ่อมบำรุงเครื่องมือทางการแพทย์
 • มีประสบการณ์ด้านซ่อมเครื่องมือแพทย์

16-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering or related fields
 • Recommend and sell company's products
 • Meet new customers & maintian existing customers

16-Aug-17

 

Applied
 • เตรียมเอกสารที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์
 • ติดต่อประสานงานขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
 • เรียนรู้และปรับปรุงข้อมูลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

16-Aug-17

 

Applied
 • บริการซ่อม ติดตั้ง อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์
 • ดูแลทีมช่าง บริหารจัดการ
 • ตรวจเช็คเครื่องมือแพทย์

16-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การด้านขายเครื่องมือแพทย์
 • มีพาหนะใช้ในการทำงาน

16-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.