• บริหารจัดการ และประสานงานต่างๆได้เป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์ด้านเลขานุการผู้บริหาร อย่างน้อย 3 ปี
  • เงินเดือนตามความสามารถ+ค่าครองชีพและสวัสดิการอื่นๆ

15-Feb-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?