• วุฒิปริญญาตรีด้าน Food
  • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในสายงานควบคุมคุณภาพ
  • มีความเป็นผู้นำสูง สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

17-Nov-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?