• ปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 1 ปีทางด้านการพัฒนา Web Application
 • มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้งาน Docker

16-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Korean language
 • Able to adapt to situations under pressure
 • Have great computer skills

16-Jan-19

 

Applied
 • Experience in game industry
 • PC Game / Mobile game
 • Project management

16-Jan-19

 

Applied
 • Database administrator
 • ทำงานนนทบุรี
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

16-Jan-19

 

Applied
 • Bachelor's degree in computer programming
 • Experience in 3D Graphic APIs
 • Experience in game online is a plus

15-Jan-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Work in Nonthaburi
 • 5 days working
 • Good benefits

15-Jan-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 1 ปีทางด้าน IT, Infrastructure
 • มีความรู้ความสามารถในการทำ Virtualization

15-Jan-19

 

Applied
 • A bachelor’s degree in Computer Sciences, IT
 • 3 years’ experience in developing test plans
 • 3 years’ experience in managing IT projects

15-Jan-19

 

Applied
 • ทำงานนนทบุรี
 • สวัสดิการดี
 • ทำงานวันละ 7 ชั่วโมง

14-Jan-19

 

Applied