• มีประสบการณ์ด้านการตรวจประเมินเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน และภายนอก
  • ประสบการณ์บริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

17-Sep-18

 

Applied
  • มีความสนใจและมีความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
  • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรืออื่นๆ
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?