• มีประสบการณ์ด้านการตรวจประเมินเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน และภายนอก
  • ประสบการณ์บริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

13 hours ago

 

Applied
  • Strong Leadership Skills
  • Expert in Project Management
  • Excellent in Communication in multiple languages:

13-Jul-18

 

Applied
  • สวัสดิการคุ้มครองถึงบุคคลในครอบครัว
  • มีความก้าวหน้าทางสายอาชีพ
  • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป

12-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?