• บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเครือข่าย
 • บริหารจัดการศูนย์ข้อมูล (Data Center)
 • การบริหารทีมงาน

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ความมั่นคงปลอดภัย (Security Policy)
 • ยุทธศาสตร์การทำงานทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
 • การบริหารทีมงาน

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนยุทธศาสตร์สถาบันฝึกอบรม
 • งานพัฒนาหลักสูตร
 • บริหารโครงการ

25-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Communications strategies
 • Event Marketing
 • PR strategies

25-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Corporate Culture
 • Project Management
 • Organization Development

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.