• วุฒิ ปวช. ปวส สาขาช่างแม่พิมพ์,ช่างกลโรงงาน
 • ติดตั้ง การปรับตั้ง การปรับแต่งแม่พิมพ์ปั้มขึ้นรูป
 • ประสบการณ์ซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ปั้มโลหะ อย่างน้อย 2 ปี

24-Sep-20

 

Applied
 • Tooling, Mechanical repair experience
 • plastic Mold, PU Mold and Stamping Tool
 • spare part controlling

24-Sep-20

 

Applied
 • Bachelor's degree in Engineering
 • Experienced in Cost Reduction or Value Engineering
 • Skills in project planning and actively follow up

23-Sep-20

 

Applied
 • Bachelor in Electrical Engineering
 • 3 years experienced in Database management
 • PLC System, SCADA system, Control and test System

22-Sep-20

 

Applied
 • Degree in Management/ Accounting/ Finance.
 • Minimum 10 years working in the areas audit.
 • Fluent in English.

21-Sep-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Trade Plan, consumer electornic, FMCG
 • Fluent command of English, sense of urgency
 • Merchandising, POSM, active, collaborative

14-Sep-20

 

Applied
 • BOI, Manufacturing, SAP , TAX
 • Good English, 10 years experiences in Tax & Acct
 • Active, willing to laern a new thing

14-Sep-20

 

Applied