• ชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวส.
  • ใช้คอมพิวเตอร์ได้เบื้องต้น

16-Aug-17

 

Applied
  • ชาย หรือ หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ทำหน้าที่ต้อนรับลูกค้า พนักงานขายหน้าร้าน

16-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เป็นของตัวเอง
  • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา และมีความอดทนต่อการ

16-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.