• มีความรู้ภาษาอังกฤษ สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน
 • TOEIC
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศได้

3 hours ago

 

Applied
 • ความรู้/ความสามารถ สามารถใช้คอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน
 • มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถประสานงาน

3 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • ความรู้/ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
 • มีประสบการณ์ผ่านงานด้านบริหารการเงิน

3 hours ago

 

Applied
 • คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศได้

3 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?