• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ อ่าน พูด เขียน ได้ดี
  • มีความรู้ทางด้านกฎหมายแรงงาน และงานทางด้านความปลอด
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง

14-May-18

Salary negotiable

Applied
  • มีทักษะความชำนาญในการใช้โปรแกรมบัญชี Express
  • สื่่อสารภาษาอังกฤษได้ดี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้เรื่อง BOI และบัญชีโรงงานพิจารณาเป็นพิเศษ

14-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.