• ประสบการณ์ในงานบัญชีไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • หยุดวัน เสาร์-อาทิตย์
 • สิทธิิ์พักร้อนไม่ต่ำกว่า 12 วัน/ปี

11-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 2 ปี
 • สิทธิ์พักร้อนไม่ต่ำกว่า 12 วัน/ปี

11-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Directs quality assurance operations for the plant
 • Develops and control quality programs.
 • Monitoring of supplier complaints.

11-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • สิทธิ์พักร้อนไม่ต่ำกว่า 12 วัน/ปี
 • เงินของขวัญวันเกิด 1,000 บาท และวันหยุดวันเกิด
 • ค่าทันตกรรม 6,000 บาท

11-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 2 ปี
 • สิทธิ์พักร้อนไม่ต่ำกว่า 12 วัน/ปี

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ประสบการณ์ในงานบัญชีไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • หยุดวัน เสาร์-อาทิตย์
 • สิทธิิ์พักร้อนไม่ต่ำกว่า 12 วัน/ปี

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Directs quality assurance operations for the plant
 • Develops and control quality programs.
 • Monitoring of supplier complaints.

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • สิทธิ์พักร้อนไม่ต่ำกว่า 12 วัน/ปี
 • เงินของขวัญวันเกิด 1,000 บาท และวันหยุดวันเกิด
 • ค่าทันตกรรม 6,000 บาท

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied