• วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 2 ปี
  • สิทธิ์พักร้อนไม่ต่ำกว่า 12 วัน/ปี

25-Sep-18

Salary negotiable

Applied
  • ประสบการณ์ในงานบัญชีไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  • หยุดวัน เสาร์-อาทิตย์
  • สิทธิิ์พักร้อนไม่ต่ำกว่า 12 วัน/ปี

25-Sep-18

Salary negotiable

Applied
  • สิทธิ์พักร้อนไม่ต่ำกว่า 12 วัน/ปี
  • เงินของขวัญวันเกิด 1,000 บาท และวันหยุดวันเกิด
  • ค่าทันตกรรม 6,000 บาท

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?