• วุฒิ ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์บริหารงาน อย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

14-Jul-18

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?