• จบการศึกษาระดับป.ตรี/โท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • งานออกแบบ ประมาณราคา ควบคุมงานด้านระบบไฟฟ้ากำลัง

24-Jun-19

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ(กว.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีประสบการทำงานในด้านที่เกี่ยวข้อง 1-5 ปี

24-Jun-19

Salary negotiable

Applied
 • จบบการศึกษาปริญญาตรี/โท สาขานิติศาสตร์ หรือเนติฯ
 • มีประสบการณ์ 6 ปีขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี

24-Jun-19

Salary negotiable

Applied
 • จบป.ตรี/โท วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 8 ปี ระบบผลิตน้ำประปา
 • วิเคราะห์สาเหตุ และแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาได้

24-Jun-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขา Statistics, Data Science, MIS
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ด้าน Data Management, Analysis
 • สามารถใช้ SPSS, R and Python ได้

24-Jun-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • จบปริญญาตรี/โท สาขาอิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟ้าควบคุม
 • เขียนโปรแกรม MMI, จัดการ DATA Base ระบบ Automation
 • มีประสบการณ์ด้านที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี

24-Jun-19

Salary negotiable

Applied