• ปริญญาตรี/โท วิศวกรรมโยธา
  • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) สาขาวิศวกรรมโยธา
  • มีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 8 ปี

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?