• เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 30-39 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • งานตรวจ ยก ร่าง สัญญางานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

13-Nov-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?