• เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • จบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม
 • สามารถขับรถยนต์ได้ เเละมีใบขับขี่

11-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 32 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท

11-Aug-17

 

Applied
 • ขับรถยนต์ให้ผู้บริหาร ไปทำงานที่ คปภ (รัชดา)
 • ดูแลทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องรถยนต์
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

11-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาบริหารการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือส
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS-Office

11-Aug-17

 

Applied
 • ขับรถยนต์ให้ผู้บริหารไปที่ คปภ.รัชดา
 • ดูแลทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องรถยนต์
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

11-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25–35 ปี / วุฒิ ป.ตรี สาขาการบัญช
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีรับ (บัญชีลูกหนี้)

11-Aug-17

 

Applied
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้คล่อง
 • ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

11-Aug-17

 

Applied
 • ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 22 - 35
 • จบป.ตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป

11-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.