• จบการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านบัญชี
  • เป็นผู้ตรวจสอบภายใน มาไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป
  • เริ่มงานได้ทันที

11 hours ago

 

Applied
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดทำเงินเดือนและสวัสดิการ3 ปี
  • มีความรู้ด้านกฎหมายในส่วนของกฎหมายพัฒนาฝีมือแรงงาน
  • มีความเป็นผู้นำ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

16-Oct-19

Salary negotiable

Applied
  • Marketing
  • Engineering
  • Urgent

09-Oct-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?