• เพศชาย / หญิง อายุ 26-35 ปี
  • วุฒิ ป.ตรี / ป.โท สาขาการเงิน
  • ประสบการณ์ด้านการเงิน 3-5 ปี

27-Mar-20

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย /หญิง อายุ 32-40 ปี
  • วุฒิ ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน/โรงงาน 7 ปีขึ้นไป

27-Mar-20

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย /หญิง อายุ 35-45 ปี
  • วุฒิ ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์การดูแลระบบบัญชีทั้งระบบไม่ต่ำกว่า 10 ปี

24-Mar-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?