• มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Word, Excel, PowerPoint)
  • วุฒิ ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์ด้านการปิดงบการเงินรวมไม่ต่ำกว่า 7 ปี

26-May-20

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย / หญิง อายุ 35-45 ปี
  • วุฒิ ปริญญาตรี /ปริญญาโท สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์ Financial Controller ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

26-May-20

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 42 ปี
  • วุฒิ ป.ตรี / ป.โท สาขาการเงิน
  • ประสบการณ์ด้านการเงิน 7-10 ปี

26-May-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?