• ปริญญาตรี สาขาการเงิน,บัญชี เกรด 3.00 ขึ้นไป
  • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไปมีทักษะในการประสานงานได้ดี
  • มีประสบการณ์ทางด้านPA to CFO 3ปีขึ้นไปอดทนมุ่งมั่น

16-Nov-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?