• เพศชาย /หญิง อายุไม่เกิน 42 ปี
  • วุฒิ ป.ตรี / ป.โท สาขาบัญชี
  • ปฏิบัติงานที่ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • มีประสบการณ์ทางด้าน เลขานุการ CFO อย่างน้อย 3 ปี
  • การศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • อายุ 28-45 ปี

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.