• มีทุนการศึกษาต่อทุกตำแหน่งงาน
  • มีสวัสดิการในเครือดุสิตกรุ๊ป
  • มีประกันกลุ่มและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?