• สำรวจปัญหาและรวบรวมปัญหาเกี่ยวกับอาคาร
 • สุรปสถิติการปฏิบัติงานแม่บ้าน
 • จัดทำเอกสาร Check-List ห้องน้ำ

06-Dec-18

 

Applied
 • Best Welfare
 • Special rate hotel booking
 • Near Airport Link

04-Dec-18

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • สวัสดิการการจองโรงแรมในเครือดุสิต
 • ทำงาน 5 วัน ต่อสัปดาห์
 • ประกันอุบัติเหตแบบกลุ่ม

04-Dec-18

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Not over 35 years old
 • To plan and launch public training courses
 • Good communication and interpersonal skills

04-Dec-18

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?