• สวัสดิการดีเยี่ยม
  • เดินทางสะดวก
  • พักโรงแรมในเครือ

18 hours ago

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
  • เจ้าหน้าที่ีบัญชี
  • วุฒิบัญชี
  • มีประสบการณ์

21-Sep-18

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
  • Not over 35 years old
  • To plan and launch public training courses
  • Good communication and interpersonal skills

19-Sep-18

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?