• เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา มัธยม 6 หรือสูงกว่า
  • ประสบการณ์ 0-2 ปี มีความตั้งใจในการทำงาน

19 mins ago

 

Applied
  • หญิง อายุ 23-30 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์งานจัดซื้ออย่างน้อย 1-2 ปี

13-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.