• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี แต่เน้นด้านการตลาด
 • ติดต่อประสานงานและวางแผนกลยุทธ์สื่อโฆษณาผ่านสื่อ
 • ศึกษาคู่แข่งและกลยุทธ์ของคู่แข่ง

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำเอกสารทางบัญชี และ บันทึกรายรับ-จ่าย
 • คีย์ข้อมูลทางบัญชี/บันทึก
 • ทำรายงานต่าง ๆ ทางบัญชี

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • Solid knowledge about social media management.
 • Create online marketing strategies
 • Good English communication

12-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • 3+ years of experience in web development
 • Strong skill to work with JSON and XML.
 • Integrate frontend static to backend

12-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?