• ขับรถ รับ-ส่งนายและครอบครัวตามเส้นทาง
 • ดูแลรักษาความสะอาดของรถส่งซ่อมบำรุง
 • ดูแลงานอื่นๆ ที่นอกเหนือจากงานขับรถตามที่ได้รับมอบ

13 hours ago

 

Applied
 • Sales analysis, reporting, advance excel skill
 • sales force automation system, project management
 • cross functional team working, coomunication

14-Nov-18

 

Applied
 • Brand Management, Brand Communication
 • Fluent in English and presentation,
 • Open minded, positive attitude, team player

14-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Science
 • 2-3 years related experience in nurse, nutrition
 • Strong self-motivation and commitment towards

14-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 years in Cost accounting or relevant
 • Experience with SAP FI-CO required
 • Support supervisor and management in term

13-Nov-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Master‘s in Business Administration, Marketing
 • At least 4 years’ experiences in medical marketing
 • Strategic thinking, strong communication

13-Nov-18

 

Applied
 • Degree or higher in Business Administration
 • 3 years related experience in modern trade
 • Strong self-motivation and commitment towards

12-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • managing, monitoring sales performance
 • ensure the achievement of sales target
 • managing activities of assigned concessionaire

12-Nov-18

 

Applied
 • Project Engineer
 • Project Management
 • FMCG background

09-Nov-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรม, ไฟฟ้า, ช่างกล
 • มีประสบการณ์การทำงานมาอย่างน้อย 0-2 ปี
 • มีความเป็นผู้นำที่ดี, สามารถแก้ไขปัญหาได้ดี

09-Nov-18

 

Applied