• จบการศึกษาระดับ ป.ตรี
  • มีความคิดสร้างสรรค์ ถนัดออกแบบและคิดงาน
  • มีความรับผิดชอบ

25-May-18

Salary negotiable

Applied
  • จบการศึกษาระดับ ป.ตรี
  • มีความคิดสร้างสรรค์ ถนัดออกแบบและคิดงาน
  • มีความรับผิดชอบ

23-May-18

Salary negotiable

Applied
  • จบการศึกษาระดับ ป.ตรี
  • มีความคิดสร้างสรรค์ ถนัดออกแบบและคิดงาน
  • มีความรับผิดชอบ

21-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.