• โบนัสประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เที่ยวต่างประเทศ
  • โอกาสพัฒนา โอกาสความก้าวหน้า บ้านพักฟรี
  • มีประสบการณ์วางแผนการผลิต

22-Apr-19

THB20k - 35k /month

Applied
  • ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
  • โบนัสประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เที่ยวต่างประเทศ
  • โอกาสการพัฒนา โอกาสความก้าวหน้า

19-Apr-19

THB30k - 45k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?