• มีประสบการณ์ในงานขายITอย่างน้อย 1 ปี
  • มีทักษะการเจรจาต่อรองและทักษะการนำเสนอ
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

03-Apr-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?