• วุฒิการศึกษา ปริญาตรี สาขา สถาปัตย์ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1ปี
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

17-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.