• มีทักษะการคิดวิเคราะห์ มีประสบการณ์
  • รอบคอบ ละเอียด บริหารทีมได้ดี ทำงานเป็นทีมได้
  • สามารถใช้โปรแกรม express ได้พิจารณาเป็นพิเศษ

13-Jul-18

Salary negotiable

Applied
  • เคยทำบัญชี หรือเป็นหัวหน้าบัญชี
  • ตั้งใจทำงาน ขยัน อดทน
  • ใช้โปรแกรม Word Excel ได้คล่อง

13-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?