• เคยทำบัญชี หรือเป็นหัวหน้าบัญชี
  • ตั้งใจทำงาน ขยัน อดทน
  • ใช้โปรแกรม Word Excel ได้คล่อง

21-May-18

Salary negotiable

Applied
  • มีทักษะการคิดวิเคราะห์ มีประสบการณ์
  • รอบคอบ ละเอียด บริหารทีมได้ดี ทำงานเป็นทีมได้
  • สามารถใช้โปรแกรม express ได้พิจารณาเป็นพิเศษ

21-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.