• งานประกันสังคม กองทุนทดแทน และงานบริการพนักงาน
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจา
 • มีความรู้เกี่ยวกับเอกสาร ISO9001 : 2015

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • เข้างานตามเวลาห้าง
 • มีความรับผิดชอบต่องาน
 • ยิ้มแย้มแจ่มใส

16-Jul-18

 

Applied
 • จำหน่ายบัตรเที่ยวสวนสนุกดรีมเวิลด์
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • โทรเสนอขายลูกค้ากลุ่มโรงเรียน กลุ่มราชการ

16-Jul-18

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงรักษาตู้เกม ตู้หยอดเหรียญ ซ่อมแผงวงจร
 • วุฒิ ปวช,ปวส สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า
 • สามารถซ่อมแผงวงจรได้

16-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวช, ปวส ขึ้นไป
 • มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์
 • ทำงานตามเวลาห้างได้

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ซ่อมบำรุงเครื่องเล่นและโครงสร้างพื้นฐานฯ
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างกล, ช่างยนต์
 • ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ปลูกต้นไม้ เพาะพันธุ์ไ ม้
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Jul-18

 

Applied
 • ซ่อมงานตู้เกมส์ ตู้หยอดเหรียญ ตู้เกมส์ประจำสาขา
 • วุฒิ ปวส., ป.ตรี สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

16-Jul-18

 

Applied
 • ซ่อมงานตู้เกมส์ ตู้หยอดเหรียญ ตู้เกมส์ประจำสาขา
 • วุฒิ ปวส., ป.ตรี สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

16-Jul-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความมุ่งมั่น
 • พ้นภาระทางทหารแล้ว

16-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ม.3 ขึ้นไป
 • จบสาขาวิชาไฟฟ้า หรือช่างกล
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ขั้นพื้นฐานได้

16-Jul-18

 

Applied
 • จำหน่ายบัตรเที่ยวสวนสนุกดรีมเวิลด์และบัตรชมโรงละคร
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ออกพบลูกค้ากลุ่มโรงเรียน กลุ่มราชการ

16-Jul-18

 

Applied
 • งานเลี้ยงบริษัทประจำปี
 • บัตรเที่ยวสวนสนุกดรีมเวิลด์ฟรี 6 ใบ
 • ประกันสังคม

16-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานป้าย
 • งานสกรีน,งานพ่นสี

16-Jul-18

 

Applied
 • เข้างานตามเวลาห้าง
 • มีความรับผิดชอบต่องาน
 • ยิ้มแย้มแจ่มใส

16-Jul-18

 

Applied
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ขั้นพื้นฐานได้
 • วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ม.3 ขึ้นไป
 • มีความคล่องแคล่ว ว่องไว กล้าแสดงออก

16-Jul-18

 

Applied
 • เบิก-จ่ายพัสดุ จัดของในสโตร์
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีใจรักงานบริการ
 • โบนัสประจำปี ปรับค่าจ้างประจำปี

16-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี มีประสบการณ์ทางด้านการเขียบแบบ
 • AutoCAD / SketchUp
 • ประเมินราคาวัสดุ ตรวจงาน รายงานผล

16-Jul-18

 

Applied
 • ค่าอาหาร
 • ค่าภาษาต่างประเทศ
 • วันพักร้อน 8 -12 วัน

16-Jul-18

 

Applied
 • งานขัด-โป้ว พ่นสี และงานไฟเบอร์
 • วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถใช้การพ่นสี,เครื่องมือศิลป์ และเชื่อมเหล็ก

16-Jul-18

 

Applied