• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • ประสบการณ์ในด้านประสานงานขายสินค้า

17-Aug-17

 

Applied
  • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • ประสบการณ์ใช้โปรแกรมบัญชี Express 2 ปีขึ้นไป

17-Aug-17

 

Applied
  • เพศชายหรือหญิง
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การจัดการ หรืออื่นๆ
  • สามารถใช้โปรแกรม Office ได้คล่อง

17-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.